Apple 2016

Apple rapporterar rekordresultat för första kvartalet

Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för första kvartalet under företagets räkenskapsår 2016 med slutdatum den 26 december 2015.  Företagets rekordhöga kvartalsintäkter uppgick till 75,9 miljarder USD, med en rekordhög kvartalsnettovinst på 18,4 miljarder USD eller 3,28 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 74,6 miljarder USD och en nettovinst på 18 miljarder USD eller 3,06 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 40,1 procent jämfört med 39,9 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 66 procent av intäkterna under kvartalet.

”Vårt team åstadkom Apples bästa kvartal någonsin, tack vare världens mest innovativa produkter och högsta försäljningssiffrorna någonsin för iPhone, Apple Watch och Apple TV,” sa Apples CEO Tim Cook. ”Tillväxten inom vår tjänsteverksamhet ökade under kvartalet med rekordresultat som följd, och vårt installerade bestånd har just passerat en stor milstolpe med en miljard aktiva enheter.”

”Vår rekordstora försäljning och höga marginaler innebar att vi slog alla rekord för nettointäkt och resultat per aktie, trots ett mycket besvärligt makroekonomiskt klimat”, sa Apples CFO Luca Maestri. ”Vi genererade rörelseintäkter på 27,5 miljarder USD under kvartalet, och vi återförde över 9 miljarder USD till investerare via aktieåterköp och utdelningar. Vårt utdelningsprogram på 200 miljarder USD är nu uppe i 153 miljarder USD.”

Apple tillhandahåller följande uppgifter för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2016:

  • intäkter på mellan 50 miljarder USD och 53 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 39 procent och 39,5 procent
  • rörelsekostnader mellan 6 miljarder USD och 6,1 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 325 miljoner USD
  • skattesats på 25,5 procent
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,52 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 11 februari 2016 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 8 februari 2016.

Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det första kvartalet 2016. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 26 januari 2016 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.

Extramaterial avseende resultatet för 1:a kvartalet 2016

Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att bli annorlunda. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 26 september 2015 samt formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 26 december 2015 och som ska arkiveras i SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

När Apple lanserade Macintosh-datorn 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, OS X, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att skapa produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.

Danne Författare